Služby

Ve spolupráci s klienty řešíme zejména účetní, daňové a finanční důsledky jejich předpokládaných nebo probíhajících obchodních aktivit či investičních záměrů.
Hlavní oblasti naší činnosti jsou:

Daňové poradenství

 • komplexní daňové poradenství
 • daňová optimalizace (tuzemská, zahraniční, FO, PO)
 • problematika mezinárodního zdaňování
 • zpracování závazných stanovisek k dotazům klintů v oblasti daní
 • zpracování přiznání ke všem daním
 • zastupování klienta v jednání s daňovými autoritami (FU, OSSZ, ZP)
 • prodloužená lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů (FO, PO)
 • neziskové organizace

Účetnictví

 • vedení daňové evidence a účetnictví
 • komplexní účetní poradenství
 • zpracování (nebo kontrola) účetnictví z dat poskytnutých klientem
 • komplexní řešení převodu daňové evidence do účetnictví, včetně daňových dopadů
 • zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti účetnictví
 • sestavování řádných i mimořádných výkazů
 • zpracování mezd a mzdové evidence
 • zpracování vnitřních předpisů (směrnic) účetní jednotky
 • zajištění auditu

Ekonomické a organizační poradenství

 • finanční a investiční poradenství v návaznosti na problematiku daňového plánování
 • akvizice a zakládání společností
 • oceňování aktiv a podniků
 • prodej podniku
 • transformace společnosti a krizové řízení

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu podnikatelských aktivit českých rezidentů v zahraničí a zahraničních subjektů v ČR se společnost M&P orientuje také na následující problematiku:

 • společnosti a jiné entity v mezinárodním daňovém právu
 • organizační a jiné služby pro zahraniční společnosti na území České republiky
 • mezinárodní daňové vztahy - implementace smluv o zamezení dvojího zdanění
 • akvizice a zakládání rezidentních a nerezidentních společností