Vítáme Vás na stránkách naší daňové a účetní firmy....

Společnost MP byla založena v roce 1998 s cílem nabídnout svým klientům služby na kvalitativně vyšší úrovni než vyžaduje běžná praxe v této oblasti. Specializujeme se na poskytování služeb v oblasti daňového, ekonomického, organizačního a účetního poradenství, včetně vedení účetnictví a mzdové agendy.
Zakládáme si na komplexnosti nabízených služeb. Nabízíme idividuální přístup, vysokou profesionalitu, dlouholeté zkušenosti, neustále se zvyšující odbornost našeho personálu a naprostou samozřejmostí je maximální diskrétnost. Pro krytí případných rizik máme uzavřenou pojistnou smlouvu na dostatečně vysokou částku.
Personál společnosti poskytuje standardně veškeré služby v jazyce českém, anglickém a v případě potřeby je možné zajistit komunikaci v jiném běžném světovém jazyku.

Našim cílem je především poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou pomoc při řešení veškerých záležitostí klienta maximálně přizpůsobenou jeho specifickým požadavkům.

Mezi klienty M&P patří rezidentní i nerezidentní fyzické osoby, domácí i zahraniční společnosti podnikající především v oblasti výroby, obchodu, stavebnictví, reklamy a medií a také malé a střední podniky provozované formou fyzické či právnické osoby.